Bukiji

Pokera čata vārdnīca un termini

Pokera skola sadarbībā ar Betsafe poker

Pokera čata vārdnīca

GH
Good Hand – laba kombinācija
GG
Good Going – labi nospēlēts
GP
Good Play – labi nospēlēts
GTG
Got to go – man jāiet
FH
Full House
FISH
Used by a player who loses hand to a lucky play by the opponent – raksta spēlētājs, kurš zaudējis partiju pateicoties pretinieka veikmei nevis labai spēlei (sk. arī “Fish” pie Pokera terminiem)
LMAO
Laughing my ass off. Used as an ironic comment when a player hits a lucky card – es ārprātīgi smejos. Izmanto kā ironisku komentāru, ja pretiniekam paveicas ar atklātajām kārtīm.
LOL
Laugh Out Loud. Used to respond to a funny comment or commenting on a lucky hand – skaļu smejos. Izmanto kā atbildi uz smieklīgu komentāru.
Str8
Straight
SICK
When a player gets hit with a bad beat or is beaten by a lucky opponent – Izmanto, ja spēlētājam ir bad beat (sk. Pokera terminus).
OMG
Oh My God. Used when a player is on the receiving end of a bad beat – Ak, Dievs!
NH
Nice Hand – laba kombinācija.
ROFL
Rolling on the floor laughing. Used when a player makes a bad call or play – skaļi smejos, vārtoties pa grīdu. Parasti izmanto,ja kāds no spēlētājiem izdarījis muļķīgu gājienu.
Tilt
When a player is playing recklessly because he/she has lost a lot of money or recently received a bad beat – Sk. Pokera terminu vārdnīcu
TY
Thank You – paldies.
UW
You Wish – Tu gribētu gan.
UL
Unlucky – neveiksmīgs.
VNH
Very Nice Hand – ļoti laba kombinācija
WP
Well Played – labi nospēlēts
WTG
Way To Go – tā tik turpināt.

Pokera termini

Advertise
Izlikšanās par vāju spēlētāju, lai veicinātu likmju pieplūdumu no citu spēlētāju puses.
All-in
Brīdis, kad spēlētājs partijas kasē ieliek visus savu čipus. Partijas izspēle noteikti notiks līdz galam (show-down) un spēlētājs zaudēs visus savus čipus, ja vien viņa kombinācija neizrādīsies spēcīgākā.
Ante
Piespiedu likme(s), kas jāizdara visiem spēlētājiem pie galda. Antes tiek piemērotas 7 card stud spēlēs un lielākos turnīros.
Back door
Ja spēlētājs izveido kombināciju, kuru viņš pirms tam nav cerējis izveidot. Piemēram, ja spēlētājs izveido flush, straight vai three of a kind kombinācijas, atveroties turn un river kārtīm.
Bad beat
Zaudējums ar spēcīgu kombināciju, kas ir bijusi izspēles favorīte, jeb zaudējums ar spēcīgu kombināciju pret vēl spēcīgāku. Piemēram, zaudējums ar kungu four of a kind pret dūžu four of a kind.
Bankroll
Kopējā naudas summa, kuru spēlētājs izmanto pokera spēlēšanai.
Bet
Pirmā likme katrā likmju izdarīšanas raundā.
Big Blind
Sākotnējā neatliekamā likme, kura jāizdara otrajam spēlētājam pa kreisi no dīlera. Tās izdarīšanas brīdī šī ir likme, ar kuru “jānolīdzinās” vai tā jāpārliek citiem spēlētājiem, lai viņi turpinātu piedalīties partijas izspēlē.
Bring-in
Sākuma likme spēlētājam ar mazāko atvērto kārtu 7 card stud pokerā.
Bounty
Balva par konkrēta spēlētāja izsišanu no turnīra.
Bubble
Pēdējais spēlētājs, kurš izkrīt no turnīra, nesaņemot naudu no balvu fonda.
Bust
Visas naudas pazaudēšana.
Buy-in
Summa, kuru samaksājiet, sākot spēli pie cash game galda, vai maksa par dalību turnīrā.
Call
Likmes vienādošana ar iepriekš cita spēlētāja izdarīto likmi vai pēc cita spēlētāja veiktās likmes paaugstināšanas.
Calling station
Pasīvs spēlētājs, kurš bieži vienādi likmes ar citiem spēlētājiem, bet nekad tās pats nepaaugstina. Parasti šāds spēlētājs veic call visos raundos līdz pat pēdējam jeb showdown.
Cap
Maksimālais raise (likmju paaugstināšanas reižu) skaits limit pokera spēlē.
Check
Likmes neveikšana, pienākot kārtai rīkoties, ja to nav izdarījis neviens no spēlētājiem pirms tam. Nākamajam spēlētājam arīdzan ir iespēja check’ot, ja pirms tā nav veikta neviena likme (bet). Ja esiet pēdējais spēlētājs, kuram jārīkojas konkrētajā raundā un check’ojat, tad sāksies nākamais likmju raunds, bet, ja tas jau ir pēdējās likmju raunds, tad spēlētājiem jāatklāj savas kārtis – showdown.
Check-Raise
Check’ošana likmju raunda sākumā, kurai seko likmju paaugstināšana (raise) pēc tam, kad cits spēlētājs ir izdarījis likmi. Ar šādu gājienu parasti spēlētāji parāda, ka tiem ir spēcīgas kārtis.
Coffee-housing
Runāšana par savām kārtīm partijas izspēles laikā ar nolūku maldināt pretiniekus.
CoinFlip
50 uz 50 iespējamība divu spēlētāju uzvarai all in un ne tikai all in situācijās.
Community cards
Kārtis, kuras tiek izliktas uz galda atklātā veidā, un kuras savu kombināciju veidošanai izmanto visi spēlētāji, kas piedalās partijas izspēlē.
Connectors
Aizklātās spēlētāja personīgas kārtis, kas atrodas blakus kāršu vērtības skalā, piemēram, 3-4 vai J-Q.
Cracked
Zaudējums ar AA (Pocket aces jeb “raķetes”) kā savām aizklātajām personīgajām kārtīm.
Crap Shoot
Galds, pie kura spēlē daudzi agresīvi spēlētāji un spēlētāji, kuri veic likmes ar visdažādākajām personīgajām kāršu kombinācijām.
Deck
52 kāršu kava.
Drawing dead
Nepabeigta kāršu kombinācija, kas spēlē pret labāku nepabeigtu kāršu kombināciju, kuru tā nevar uzvarēt pat tad, ja vajadzīgo kombināciju izdodas izveidot. Piemēram, pīķa J-9 nepabeigts flush pret pīķa K-10 nepabeigtu flush. Pat tad, ja pirmais spēlētājs izveido savu flush, viņš zaudēs, jo viņa flush būs vājāks par pretinieka.
Draw hand
Nepabeigta kombinācija, kurai nepieciešama noteiktas kārts(u) atvēršanās, lai tā uzvarētu.
Flop
Pirmās trīs kopējās atklātās kārtis, kuras tiek izdalītas Omaha un Texas Hold’em pokera spēlēs. Tāpat sauktas arī par Third Street.
Flush
Piecu vienas masts kāršu kombinācija.
Fish
Pokera spēlētājs ar sliktām spēles prasmēm.
Fold
Kāršu atmešana, tādā veidā atsakoties no tālākas cīņas par partijas kasi.
Forced bet
Obligātā likme 7 card stud spēles pirmajā raundā.
Four of a kind
Četru vienādas vērtības kāršu kombinācija.
Freeroll
Bezmaksas pokera turnīrs, kurā spēlētāji var laimēt īstas naudas balvas.
Full house
Ir piecu kāršu kombinācija, kas sastāv no trim vienādas vērtības kārtīm un viena pāra.
Grinder
Spēlētājs, kurš lēnām un metodiski palielina savu bankroll (kopējo naudas summu, ar kuru viņš spēlē pokeru).
Kicker
Palīgkārts, kura ļauj izlemt partijas uzvarētāju, ja diviem vai vairāk spēlētājiem ir vienas vērtības kombinācija. Lielākās kicker kārts spēlētājs kļūst par partijas uzvarētāju.
Main pot
Ja kāds no spēlētājiem partijas izspēles laikā veicis all in, šis spēlētājs šajā partijā cīnās tikai par main pot jeb galveno kasi, kuru veido viņa all in likme plus pārējo spēlētāju likmes, kas ir vienādas ar šo likmi. Visas likmes, kuras pārsniedz šo all in likmi tiek pievienotas blakus kasei jeb side pot, par kuru cīņas citi spēlētāji.
Muck
Savu personīgo aizklāto kāršu nerādīšana saviem pretiniekiem. Tas iespējams tikai tad, ja neviens no spēlētājiem neveic likmju vienādošanu (call) pēc jūsu likmes vai, ja pēc showdown redzat, ka jūsu kombinācija ir vājāka par tā spēlētāja kombināciju, kura likmi vienādojāt pēdējā likmju raundā.
Nuts
Labākā iespējamā kāršu kombinācija jebkurā partijas izspēles daļā.
Outs
Kopējais derīgo kāršu skaits, kurām atveroties spēlētājs var uzvarēt partijā.
On the Button
Spēlētājs pie kura atrodas dīlera poga. Šo bieži vien uzskata par labāko pozīciju pie galda, jo šis spēlētājs ir pēdējais, kuram ir jārīkojas visos likmju raundos, izņemot pirmo.
Over cards
Spēlētāja aizklātās personīgās kārtis (pocket cards), kas ir lielākas par uz galda izdalītajām atklātajām kopējām kārtīm (community cards).
Over pair
Spēlētāja personīgo aizklāto kāršu pāris (pocket pair), kas ir lielāks par uz galda izdalītajām atklātajām kopējām kārtīm (community cards).
Over the top
Re-raise (likmju paaugstināšana pēc cita spēlētāja izradītas likmju paaugstināšanas).
Pair
Divas kārtis ar vienādu vērtību, piemēram, pīķa 10 un erca 10.
Pocket Pair
Spēlētāja personīgās aizklātās kārtis, kas veido pāri.
Position
Vieta pie galda attiecībā pret to, kur atrodas dīlera poga (dealer button).
Post
Iemaksāt partijas kasē “aklo” jeb blind likmi. Ja spēlētājs šo likmi neiemaksā, viņam nav tiesības piedalīties partijas izspēlē.
Pot
Partijas kase jeb kopējā spēlētāju visu likmju summa partijas laikā.
Pot odds
Stratēģisks analīzes veids, kur tiek aprēķināts nepieciešamais likmes lielums, lai uzvarētu partijā, kombinācijā ar aprēķinātajām izredzēm uzvarēt šajā partijā.
Quads
Tas pats, kas Four of a kind.
Rags
Mazas kopējās atklātās kārtis, kurām, visticamāk, nebūt ietekme uz partijas iznākumu.
Railbird
Spēles vērotāji, kuri sarunājas ar spēlētājiem vai citiem vērotājiem partijas izspēles laikā.
Raise
Pēdējās izdarītās likmes palielināšana likmju izdarīšanas raunda ietvaros.
Rake
Rake ir procentuāla nodeva no partijas kases (pot) vai turnīru dalības maksas (buy-in), kuru par pakalpojuma nodrošināšanu patur organizators. Turnīru rake parasti sastāda 10% no buy-in.
Read
Spēja “nolasīt” cita spēlētāja likmju izdarīšanas manieri vai stilu, tādējādi gūstot priekšrocības.
Re-buy
Turnīra formātā pieļautā iespēja līdz zināmam brīdim atkārtoti nopirkt čipus, ja sākotnējie čipi pazaudēti.
River
Pēdējā piektā kopējā atklātā kārts, kuru atver uz galda Omaha un Texas Hold’em pokera spēlē. Citkārt saukta par Fifth street.
Royal Flush
Kāršu kombinācija, kas sastāv no dūža, kunga, dāmas, kalpa un 10 no vienas masts.
Runner-Runner
Iegūta uzvarošā kombinācija pēc vēlamo kāršu atvēršanās, gan turn, gan river raundos.
Sandbagging
Patiesā kāršu spēka slēpšana, izdarot mazas likmes vai call’ojot, tādā veidā motivējot citus spēlētājus iemaksāt partijas kasē vairāk naudas.
Scoop
Uzvara gan high, gan low kombinācijas Omaha hi/lo spēlē.
Shark
Meistarīgs pokera spēlētājs.
Shootout
Turnīra formāts, kura ietveros spēlētāji spēlē viens pret otru paralēlos desmit spēlētāju turnīros, kuru uzvarētāji tālāk spēlē nākamajā desmit spēlētāju turnīru kārtā. Tā turpinot, kamēr noskaidrojas uzvarētājs.
Showdown
Likmju izdarīšanas raundu noslēgums, pēc kura noskaidrojas partijas uzvarētājs.
Side pot
Ja kāds no spēlētājiem veicis all in, bet partijā joprojām ar lielākām likmēm piedalās divi vai vairāk citi spēlētāji, tad viņu likmes veido blakus kasi jeb side pot, par kuru cīnās tikai šie spēlētāji.
Sit out
Spēlētājs, kurš nepiedalās partijas izspēlē.
Small Blind
“Aklā” likme, kura pirms kāršu izdalīšanas jāveic spēlētājam uzreiz pa kreisi no dīlera pogas.
Stack
Kopējais spēlētāja čipu skaits.
Stealing the pot
Partijas uzvaras gūšana blefojot.
Suited
Spēlētājā personīgās aizklātās kārts, kas abas ir no vienas masts.
Straight
Piecu secīgas vērtības kāršu kombinācija.
Straight Flush
Piecu vienas masts secīgu kāršu kombinācija.
Suit
Katra kāršu kava sastāv no četrām mastīm (kreiči, kāravi, erci, pīķi), kurā katrā ir 13 kārtis.
Suited connectors
Līdzīgi kā connectors, bet šeit papildus kārtis arī nāk no vienas masts – secīgas vienas masts kārtis.
Tell
Secinājums par pretinieka kombinācija spēku pēc informācijas, kas iegūta no novērojumiem, sarunām čatā partijas laikā vai secinājumiem novērojot pretinieka likmju izdarīšanas paradumus.
Three of a kinda
Trīs vienādas vērtības kārtis.
Tilt
Bezatbildīgs spēles stils, kuru izraisījis bad beat vai zaudējumu sērija.
Top pair
Labākā iespējamā pāra kombinācija, izmantot vienu no savām aizklātajām kārtīm un vienu no atklātajām kopējām kārtīm. Piemēram, ar paša kārtīm A-9 kombinācijā ar flop’u 9-4-5.
Trap
Slazts jeb pretinieka ievilināšana lielas likmes izdarīšanā, ja pašam rokās spēcīgākā kombinācija.
Turn
Ceturtā kopējā atklātā kārts, kuru izdala Omaha vai Texas Hold’em partijā jeb Fourth Street.
Under the Gun
Pozīcija uzreiz pa kreisi no blind likmju veicējiem. Pirmais spēlētājs, kuram jārīkojas pirmajā likmju izdarīšanas raundā.

Lasi par pokera kombināciju ranguPokera kombināciju rangs

Lasi par sākuma kombinācijām pokerā–  Sākuma kombinācijas pokerā

Lasi par pokera turnīru veidiemPokera turnīru veidi

Lasi par pokera veidiem un noteikumiem:

Texas Hold’em pokers

Omaha High pokers

Omaha HI/LO pokers

5 card draw pokers

7 card stud pokers

Betfair

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *